Drawing Power // שיחה עם אילנה זפרן והילה נועם לרגל הזכייה בפרס אייזנר

Drawing Power //  שיחה עם אילנה זפרן והילה נועם לרגל הזכייה בפרס אייזנר

סיפור פשוט אוגוסט 10, 2020

חגיגת זום לרגל זכיית האנתולוגיה Drawing Power 
בפרס אייזנר היוקרתי לשנת 2020.
אילנה זפרן והילה נועם הן הנציגות הישראליות בספר שבו משתתפות למעלה מ-60 אמניות מרחבי העולם שהוזמנו לספר סיפור אישי של הישרדות, אלימות מינית או הטרדה במדיום הקומיקס בהשראת תנועת metoo. נשוחח על החוויה וההשפעה של הספר, על הסיפורים עצמן, על תהליך העבודה של היוצרות, על המשמעות והכוח של המדיום בשיח המחאה ועל קומיקס בכלל.

אם פספסתן/ם או רציתם/ן לצפות שוב, הוידאו זמין לצפייה כאן: