סוף החיים: רפואה, משפט ותרבות בישראל לנוכח פני המוות // ה ש ק ה

סוף החיים: רפואה, משפט ותרבות בישראל לנוכח פני המוות // ה ש ק ה

סיפור פשוט ינואר 20, 2021

   
דברי פתיחה:
פרופ' יסכה כהן־מנספילד, הפקולטה לרפואה ומרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים,
אוניברסיטת תל אביב
   
על העוצמה שבפגיעות – סוף החיים כמפתח לחיים
פרופ' מאיר ברזיס, הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים
   
מוות במשפחה
פרופ' דפנה הקר, הפקולטה למשפטים והתוכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל אביב
   
החזרת הקסם לסוף החיים
ד"ר מיכל פגיס, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן
   
כמה טבעי הוא המוות?
יעל לביא, דוקטורנטית בבית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי המדע, אוניברסיטת תל אביב
   
לטובת מי שפספסו או רוצים/ות לצפות שוב, אפשר לצפות בהקלטת האירוע כאן: