סיפור פשוט

ישראל / פלסטין / המזרח התיכון – הוצאה עצמאית