Dede - Artist Book

145.00 ₪
הוצאת ספרים: הוצאה עצמית

ספרו הראשון של אמן הרחוב Dede, המתעד ומציג את עבודותיו ותהליך הפקתן, ובמקביל חושף את העיר המשתנה ללא הרף.


פרטים נוספים:

מספר עמודים: 331
דימוי כריכה: Dede 
שנת הוצאה: 2016
מתרגמת: עדה לוינסקי, לאנגלית
עורכות: טל הרדה, אורטל סעדון

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 331
דימוי כריכה: Dede 
שנת הוצאה: 2016
מתרגמת: עדה לוינסקי, לאנגלית
עורכות: טל הרדה, אורטל סעדון