נותרו 1 יחידות

About Time: A History of Civilization in Twelve Clocks

79.00 ₪
הוצאת ספרים: Penguin

The measurement of time has always been essential to human civilization, from early Roman sundials to the advent of GPS. But while we have one eye on the time every day, are we aware of the power clocks have given governments, military leaders and business owners, and how they have shaped our lives and our world?

In this spectacularly far-reaching book, David Rooney narrates a history of timekeeping and civilization in twelve concise chapters. Over their course, we meet the most epochal inventions in horological history, from medieval water clocks to Renaissance hourglasses, and from stock-exchange timestamps to satellites in Earth's orbit. We discover how clocks have helped people navigate the globe and build empires, but also, on occasion, taken us to the brink of destruction.

This is the story of time, and the story of time is the story of us.

פרטים נוספים

מספר עמודים: 255
שנת הוצאה: 2022

פרטים נוספים

מספר עמודים: 255
שנת הוצאה: 2022

סוגי משלוח
איסוף עצמי: ללא עלות. מהחנות ברח' שבזי 36 (נוה צדק), תל אביב-יפו.
משלוח ל'נקודת איסוף': 18 ש"ח. באמצעות חברת משלוחים. עד 5 ימי עסקים
שליח עד הבית: 28 ש"ח. באמצעות חברת משלוחים. עד 5 ימי עסקים
דואר ישראל: 25 ש"ח. באמצעות דואר רשום. בתוך 14 ימי עסקים
משלוח לחו"ל: מחיר המשלוח מותנה במספר הספרים שיתווספו להזמנה והוא יחושב במעמד הקופה. המשלוח באמצעות דואר ישראל בתוך 20 ימי עסקים.