ת'ינקרבל Thinkerbell

54.00 ₪
הוצאת ספרים: הקיבוץ המאוחד
דיבור הוא צורה של קשב. ספר הוא אוזן הפוכה. אני מקשיבה ורושמת. אני מקשיבה ורושמת ת'ינקרבל, ספרה של אפרת מישורי, המכיל פרגמטים שיריים המתאחדים לכדי עלילה מעוררת מחשבה, מאופיין בקולה המקורי, החד והיומיומי של המשוררת ונוגע בשאלות של עצמיות ובדידות, קרבה ומרחק. מספריה הקודמים של אפרת מישורי: 2002: "הפה הפיזי", הקיבוץ המאוחד, סידרת ריתמוס. 1999: "נשיכות של דגים קטנים", שירים וציורים, אבן-חושן. 1996: "ממרחקי אפרת", שירים 1996-1994, הקיבוץ המאוחד, אנך ואנחה, 2008, הבוהמה הביתית, 2013.