שר הילדים

68.00 ₪
הוצאת ספרים: ספריית פועלים
יש אצלנו בשכונה בית קטן קומה הוא חבוי בתוך גינה ומוקף חומה. שני ברושים על המשמר בפתחו עומדים ואמרו לי כי שם גר שר הילדים.   לאה גולדברג, סופרת הילדים האהובה, כתבה סיפור מחורז על דמות פלאית. לשר הילדים מראה מיוחדת שבה משתקפים חלומות הילדים בלילה. הוא יעזור להם להגשים את חלומם, אך רק בתנאי שהם עצמם לא יוותרו עליו. ניב תשבי חלם להיות צייר והגשים את חלומו. אייר את הספר בלילות, כשכולם ישנים.