שירי המגילה

118.00 ₪
הוצאת ספרים: חרגול

איציק מאנגר (1901-1969) היה מגדולי המשוררים ביידיש ומגיבורי התרבות הנערצים והאהובים ביותר שלה. בשנת 1936 התפרסם בוורשה קובץ שיריו שירי המגילה, שבו הוצגו גיבורי מגילת אסתר כדמויות הלקוחות מהווי חייהם היומיומי של יהודי מזרח אירופה. היה בשירים אלה שילוב כובש לב של הומור, עממיות וליריות, וגם תרכובת מחוכמת של מסורות מדרשיות וספרותיות עתיקות עם המסורת החיה של ה"פורים-שפיל", שהרחיבה את סיפור המגילה והוסיפה לו דמויות ועלילות חדשות.

שירי המגילה תורגמו מחדש לעברית, ולצד מבוא מקיף על המשורר וספרו, צורפו לכל שיר דברי הסבר על מקורותיו הספרותיים ועל הרקע ההיסטורי המשתקף בו.

מהדורה דו-לשונית עברית-יידיש
כולל תקליטור ההצגה המקורית ביידיש


תרגם והעיר: דוד אסף
אייר: נעם נדב
עריכה: יהונתן נדב

עיצוב הספר והעטיפה: סטודיו קובי פרנקו