שבתאות - היבטים היסטוריוגרפיים

144.00 ₪
הוצאת ספרים: אדרא

הספר "שבתאות: היבטים היסטוריוגרפיים" כולל קובץ מחקרים חשוב של ההיסטוריון פרופ' יעקב ברנאי שצירם העיקרי הוא ההיסטוריוגרפיה של השבתאות. נוספו לו מאמרים על ההיסטוריה החברתית של השבתאות, הרצאות בלתי ידועות של גרשם שלום ונספח ספרותי של המחבר על שבתי צבי. אחת המסקנות המרכזיות העולות מתוך ספר זה היא שמאז הופעתו של שבתי צבי והמרתו במחצית המאה השבע עשרה ועד לימינו, אין כמעט קהילה יהודית, זרם רעיוני או פוליטי יהודי וישראלי, יוצרים בכל התחומים, בתרבות היהודית והישראלית ובמדינות ובשפות רבות: הוגי דעות, סופרים, משוררים, מחזאים, ציירים, פסלים, מנהיגים מדיניים כולל נשיאי מדינת ישראל, התקשורת הישראלית ובמחקר ההיסטורי שהשבתאות לא השאירה עליהם חותם. 

יעקב ברנאי הוא מן הבולטים בהיסטוריונים הישראלים כיום, הוא פרופסור (אמריטוס) בחוגים לתולדות עם ישראל ולימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. 

פרטים נוספים

שנת הוצאה: 2020
עריכה לשונית: אילנה שמיר
דימוי הכריכה: בית הכנסת החורבה בירושלים

עיצוב הכריכה: אבי אלקיים

פרטים נוספים

שנת הוצאה: 2020
עריכה לשונית: אילנה שמיר
דימוי הכריכה: בית הכנסת החורבה בירושלים

עיצוב הכריכה: אבי אלקיים