רם ויעל

65.00 ₪
הוצאת ספרים: רעב
רם: הן נשבע אני גברתי, בירח שם יקר הולך אשר מנגה נגדו ילבינו ראשי העצים ככסף -  יעל: אל נא תשבע בירח, בירח אשר חליפות לו ואשר ישנה פניו מעת אל עת בתקופתו פן אהבתי תשנה פניה גם היא כמוהו אחרי שהוציאו את איתיאל הכושי מוינעציא, הוצאת רעב מוציאה בסדרת צדק פואטי את תרגומו של זלקינסון למחזה שאנו מכירים כרומיאו ויוליה. היהודי המומר יצחק אדוארד זלקינסון, שתרגם את שקספיר (או שעקספער בלשונו) לעברית, נשכח ונעלם מהמדף אם מפני שהיה מומר ואם מפני שתרגומים חדשים דחקו אותו אל תהומות הנשייה. העטיפה, כמצופה, נפלאה ובסופה צרור ידיעות מהתקופה על צאתו של התרגום ואחרית דבר מאת אברהם עוז.