קרונימוס יוצר העולמות

52.00 ₪
הוצאת ספרים: קוראים

"אפשר להזמין אצלך עולמות?"
"בודאי, בזה אני עוסק".
"איך אתה יוצר אותם?"
"אני מקרנס אותם".
"איך אתה מקרנס אותם?"
"מארבעה כיוונים", אמר מר קרוינמוס, "צדרזם צדרזם". 

טוטו רוצה עולם חדש, שבו לא יהיו חדשות ולכן אמא שלו, העיתונאית, לא תעבוד כל כך הרבה. הוא רוצה שבעולם החדש לא יהיה חוץ-לארץ, ואז אבא שלו לא ייסע לשם כל הזמן. לצורך העניין הוא הולך אל קרונימוס יוצר העולמות, אבל יש תור גדול ואחר כך העולם החדש (טונטון שמו) לא מצליח לעבור. נורית זרחי מכניסה אותנו שוב אל העולם המוזר והנפלא שלה, הפעם בליווי איוריו של יונתן ורדי.

לגילאי 5-7 ולאוהבי נורית זרחי בני כל הגילאים.