קול צעדינו

88.00 ₪
הוצאת ספרים: עם עובד

מתוך מבט חד, מדויק ומלא הומור נפרש כאן סיפורה המשעשע והשובר לב של משפחה "כרותת ראש", שהאב נוטש אותה למען פעילות פוליטית רדיקלית נגד שלטון מפא"י וקיפוח המזרחים, הרבה לפני היות הפנתרים. זהו ספר על בית, על אין-בית ועל התשוקה לבית – והבית כאן הוא צריף של "עמידר" בשכונת שוליים בישראל של שנות החמישים והשישים. כל הדמויות ברומן מעוצבות באהבה גדולה ובעוצמה רגשית שלעולם אינה גולשת לסנטימנטליות.

קול צעדינו הוא הרומן השלישי של רונית מטלון. קדמו לו זה עם הפנים אלינו ושרה, שרה, שהתקבלו באהבה ובהערכה על ידי הביקורת וקהל הקוראים כאחד.