מסכות אבן נדירות בנות 9,000 שנה שמקורן בארץ־ישראל הן הקדומות בעולם ומדיוקנאות האדם העתיקים ביותר הידועים לנו. בתום עשר שנות מחקר על אודות המסכות החידתיות הללו שהתפזרו ברחבי תבל, הן כונסו יחדיו בפעם הראשונה בתערוכה בערש הולדתן. כדי לשתף את הקהל הרחב בחשיבותן וביופיין של המסכות פרסם מוזיאון ישראל קטלוג מקיף מלווה בשלל תצלומים מרהיבים ובו מאמרים מאת מיטב המומחים בתחום. הספר מעניק הזדמנות חד־פעמית להכיר את פני האבן בעלי העוצמה המאגית והאמנותית, לחשוף את סיפורם ולהתוודע אל סודותיהם.