פילוסופיה

69.00 ₪
הוצאת ספרים: כרמל

 תרגום עברי ראשון ל"פילוסופיה", מאת לודוויג ויטגנשטיין, אחד הפילוסופים החשובים והמשפיעים במאה ה-20. במרכז עבודתו עומד המושג של פילוסופיה בתור אתיקה של המרה מתמשכת של ראיה ומחשבה, המובילה להבנה וגילוי עצמי. עבודותיו המבקשות ליצור שינוי פנימי שיוביל לשינוי חיים בקורא, ובהתאם כוללות מגוון תרגילים רוחניים בשינוי איכותה וכיוונה של תשומת הלב הנערכים באמצעות הדמיון. 

פילוסופיה" כולל תרגום ראשון של דיונו המפורט והישיר של ויטגנשטיין באופייה של המתודה, הפילוסופית החדשה שהוא מציע. הסעיפים המרכיבים ספר זה התחברו סביב שנת 1933 ומאפשרים לראות כיצד התפתחה הגותו של ויטגנשטיין במהלך השנים מאז חיבר את ספרו טרקטטוס לוגי פילוסופי. הספר ,פילוסופיה" הוא פתיחת צוהר חדש הן להבנת עולמו של ויטגנשטיין והן להבנת הפילוסופיה שלו.  

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 127
שנת הוצאה: 2016
מתרגם: יואב אשכנזי, מגרמנית
עורך: חילי עטיה

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 127
שנת הוצאה: 2016
מתרגם: יואב אשכנזי, מגרמנית
עורך: חילי עטיה