על הרודנות

69.00 ₪
הוצאת ספרים: הקיבוץ המאוחד

כבר הדמוקרטיות הקדומות חזו קריסה והשתלטות של רודנים. 

כפי שמתאר המחבר בספר זה, אנחנו איננו מחוסנים מפני איום זה, ויתר על כן, המבנה הפוליטי של הדמוקרטיות המודרניות מתמודד עם איומים חדשים, לא שונים בהרבה ממה שניצלוה הרודנויות שפשו בעולם במאה העשרים. אנחנו איננו יותר חכמים ויותר מחוסנים מן האירופים שחזו בדמוקרטיה הנכנעת לפאשיזם, לנאציזם או לקומוניזם. היתרון היחיד שלנו הוא שאנחנו יכולים ללמוד מן הניסיון שלהם.

המחבר פורש לפנינו עשרים דרכים להבחין באיומים ולהימנע מהם.

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 105
שנת הוצאה: 2019
מתרגם: אברם קנטור, מאנגלית
עורכת: דבי אילון

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 105
שנת הוצאה: 2019
מתרגם: אברם קנטור, מאנגלית
עורכת: דבי אילון