על דלות המוסר

84.00 ₪
הוצאת ספרים: הקיבוץ המאוחד

הפילוסופיה יכולה להפוך לעומה חומרית, כפי שהיא נתבעת להיות, רק באשר היא "אוחזת בהמונים"; ואיך יתחולל הנס הזה? הנה היא שוב, שאלת המוטיבציה: מדוע שלא נשקע בניהילזם פסיבי?