על אהבה ומוות

59.00 ₪
הוצאת ספרים: עם עובד

המוות כנושא? האם אין המוות אי-נושא, פשוטו כמשמעו? כשם שאפשר לפטפט בעליזות על האהבה, כך מעטים הדברים שאפשר להגיד על המות. הוא נוטל מאתנו את יכולת הדיבור. כן, לפנים, בימים עברו בימי קדם הטובים, ככה מספרים לנו, זה היה אחרת, אז עוד התנהג המוות כמי שאפשר לדבר ולהתרועע עמו, הוא היה חלק מהחברה ומהמשפחה, אף אחד לא השתמט מן הפגישה שקבע עמו, וגם אם לא היה חבר טוב, בכל זאת דיברו אתו בגובה העיניים. מצב זה השתנה מן היסוד במאתיים השנים האחרונות. המוות נהיה שתקן והוא מצַווה לשתוק, ואנחנו נענים לו בחפץ לב ושותקים, כן אנחנו שותקים ומתעלמיםממנו כאילו מת וזהו זה. ולא מפני שאיננו יודעים עליו דבר - הלוא אי ידיעה אינה סותמת את פינו כלל וכלל - לא, פשוט משום שהוא תמיד אומר "לא", הוא משבית שמחה, נבֵלה ממש, ועם אנשים כאלה איננו רוצים עוד היום שום עסק.
אבל אם כך, איך ייתכן שמקשרים את הטיפוס האפל הזה עם ארוס, שהוא אמנם מטורף אבל בדרך כלל מלא שמחה וחשק דווקא? ולא על דרך הניגוד בלבד מקשרים אותם זה עם זה - דבר שעדיין היה אפשר להבינו לפחות מצד ההיגיון אלא כרֵעים.
[מתוך המסה על אהבה ומוות, עמוד 108-107].

אסופה של ארבעה סיפורים ומסה מאת פטריק זיסקינד, מחבר הרומן הבושם והספרים היונה וסיפורו של מר זומר.

תרגם מגרמנית: יונתן ניראד
עורכת סדרת פרוזה אחרת: אילנה המרמן