עובדים וזרים

79.00 ₪
הספר עובדים וזרים: הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה בישראל מתאר כיצד ניצבת ישראל בראש רשימת המדינות המתועשות המייבאות כוח עבודה זול וכיצד בשני העשורים האחרונים הגיעו אליה מאות אלפים של מהגרי עבודה מכל קצות תבל.
הספר בודק מהו התהליך שאִפשר יצירת קטגוריה חדשה של לא אזרחים החיים בחצר האחורית של החברה בישראל? מהם יחסי הגומלין בין מציאות חדשה זו לבין הסכסוך הישראלי-פלסטיני? האם זרם העובדים מעצב מחדש את הכלכלה בישראל? ובאילו דרכים מתמודדות הממשלות בישראל עם מי שהפכו לניצבים קבועים במדינה ובחברה בישראל?
מחברות הספר אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן מציגות ניתוח היסטורי וחברתי-פוליטי של הגירת עבודה ומשלבות בו ראייה ביקורתית הגורסת כי על אף שמדובר בתופעה גלובלית, הגורמים המאפשרים אותה קשורים בטבורם לתהליכים חברתיים, פוליטיים וכלכליים מקומיים.


פרטים נוספים:

מספר עמודים: 222
שנת הוצאה: 2008 

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 222
שנת הוצאה: 2008