ספרים הרבה

64.00 ₪
הוצאת ספרים: אפיק

יחיל צבן הוא מרצה לספרות וחוקר של תרבות המזון
הישראלית. בין ספריו: ”ונפשו מאכל תאווה״: מזון ומיניות
בספרות ההשכלה (2014), ארץ אוכלת: על התיאבון
הישראלי (2016).