סירוב: חובת הציות וזכות המצפון

89.00 ₪
הוצאת ספרים: הקיבוץ המאוחד

מה קורה לאדם שנוף מולדתו הושחת ונגזל ממנו, שמדינתו וחוקיה השתעבדו לאי-חוקיות ולאי-צדק? האם עליו לציית אוטומטית לתביעות המדיה או לדבוק בחופש המצפון וכבוד-האדם שלו ולסרב, מכוח אהבת המולדת שלו?

סירוב מצפוני הוא אירוע נדיר שמעטים מסוגלים לו. כיצד נעשה אדם לסרבן? מהם התנאים האינדיווידואליים, החברתיים והפוליטיים, שבהם מבשיל אירוע כזה ומתחולל? איך מהדהד הסירוב במרחב הציבורי ומה הוא מעיד עליו?

ציות וסירוב; מחשבת הסירוה והזכות - החובה- של אזרחים לומר "לא" לשלטון החוק; הרקע האינטלקטואלי, הפוליטי והתרבותי של סרבנות המצפון; המניעים הקונקרטיים, המעוגנים בזמן ובמקום, של סרבנות המצפון ואופני הפעולה שלה, תכליותיה, והתנגשויותיה עם מוסדות המדינה ועם מיתוסי היסוד שלה; והפולמוס המתמשך המתנהל סביב הסירוב במרחב הציבורי - בצבא, בבתי המשפט, בתקשורת ובאקדמיה - הם נושאי הדיון בספר מעמיק, סוחף וחיוני זה.

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 400
שנת הוצאה: 2018
עורכת: דבי אילון


פרטים נוספים:

מספר עמודים: 400
שנת הוצאה: 2018
עורכת: דבי אילון