סיפורי הבעש"ט

99.00 ₪
הוצאת ספרים: שוקן
הספר הוא אוסף סיפורי הבעש"ט בשלושה שערים: תולדות הבעש"ט, עבודתו ותורתו; תלמידיו, בני חבורתו ומתנגדיו; וסיפורי נפלאותיו.
סיפורי החסידים ותורותיהם העסיקו את ש"י עגנון בימי בחרוּתו, ורבים מאוד הסיפורים שהכיר משמיעה וקריאה ושילבם בספריו או כתבם כסיפורים לעצמם.
בתחילה הייתה לש"י עגנון ולמרטין בובר תוכנית להוציא לאור את סיפורי הבעש"ט במשותף. אחרי שכתב היד הראשון שהכינו נשרף בשרפה שהייתה בבית עגנון, לא שבו לעסוק בכך. אך עגנון המשיך לעסוק בסיפורי הבעש"ט במשך עשרות שנים תוך כדי עבודתו הספרותית.
פרטים נוספים

מספר עמודים: 249
שנת הוצאה: 2003

פרטים נוספים

מספר עמודים: 249
שנת הוצאה: 2003