נכון: כתב עת לאוטופיה ולדיסטופיה בספרות (גיליון 1)

49.00 ₪
הוצאת ספרים: הוצאה עצמית

לספרות העל מציאותי משתייכות קבוצות גדולות מאוד של ספרות מאז היות הספרות ועד היום. ביניהן: ספרות דתית, ספרות הפנטזיה לסוגיה, ספרות המדע הבדיוני, גם מרבית ספרות הילדים הטובה. כל אחת מאלה שנמנו כאן היא קבוצת-על בפני עצמה, וכוללת סוגים ותת סוגים. לא כולם מוכרים בזמננו, ולא אל כולם ישנה התייחסות הקורא.

בכללותה אפשר לקרוא לה אוטופיה ודיסטופיה - ספרות שמביטה מן ההווה לעתיד ונעה בין שני קטבים של חזון - בין הגאולה לבין האסון, או: ציפייה לעתיד במובן של יש מופלא, וצפייה מזהירה במובן של אסון שעלול להתרחש.

כתב העת "נכון" מוקם גם מתוך מחשבה כי אין עד כה מרכז בספרות הישראלית שישים לעצמו מטרה לפרסם ספרות עכשווית זו, וגם לעיין בה ולהעריך אותה. "נכון" מוקם כדי לעשות זאת...

-אורציון ברתנא