מיתוס, שפה, התגלות - בעקבות הגותו של משה שוורץ

99.00 ₪
הוצאת ספרים: כרמל

פרופסור משה שוורץ היה מגדולי חוקרי האידאליזם הגרמני באקדמיה הישראלית ומהראשונים להציב על סדר היום האינטלקטואלי בישראל את השילוב שבין אסתטיקה לבין דת, מיתוס והתגלות. קובץ זה רואה אור ארבעים שנה לאחר פטירתו וחותר להציב שוב על סדר היום של המחקר והעניין הציבורי את הנושאים והשילובים הייחודיים הללו שהם אקטואליים כיום יותר מאשר אי פעם בעבר.

המאמרים המובאים בקובץ, פרי עטם של חוקרים בכירים כמו גם של חוקרים צעירים בראשית דרכם, שבים ומראים עד כמה הנושאים הללו עומדים במרכז העיון של ההגות הפילוסופית בת זמננו. לספר ארבעה שערים: הראשון דן בהוגותו של משה שוורץ ובמיוחד בעמדתה בין האידאליזם הגרמני לבין הגותו פורצת הדרך של הפילוסוף היהודי-גרמני פרנץ רוזנצווייג; השני מוקדש למקומו של המיתוס בפילוסופיה המודרנית; השלישי בוחן סוגיות והוגים שהדגש המרכזי במשנתם נוגע לבעיית השפה; הרביעי נוגע בשאלות שעל הגבול בין הפילוסופי לאסתטי.