ככה-ככה, זוזי שמש

61.00 ₪
הוצאת ספרים: הקיבוץ המאוחד
מאת דפנה בן-צבי, באיוריה של עפרה עמית. זוזי ושמֶשׁ, החברות הזכורות לטוב מהספר זוזִּי שֶׁמֶשׁ, מַמְשִׁיכות בהרפּתקה חדשָׁה. הַפַּעם הֵן פּוגֹשות חֲבֵרָה מְבהֶֹלת, שֶׁלא אוהבת לצאת מֵהבית. האם בכל זאת הִיא תַּסְכִים לבוא למסבת יום הַהֻלדֶּת שֶׁל זוזי?