הקפיטל

119.00 ₪
הוצאת ספרים: הקיבוץ המאוחד

הקפיטל – ביקורת הכלכלה המדינית, ספרו המונומנטלי של קרל מרקס, נותר עד היום הביקורת היסודית, המפורטת והמעמיקה ביותר של השיטה הכלכלית הדומיננטית בעידן המודרני.

הרבה דברים השתנו בקפיטליזם מאז ימיו של מרקס, אבל יסודות השיטה נשארו במלוא תוקפם: בני אדם עדיין מייצרים בעבודתם את ההון, הניצב נגדם, שולט בהם ומנצל את כוחם לשם הפקת הון נוסף. לכן הדיון של מרקס בקפיטליזם רלוונטי היום כפי שהיה במאה ה-19, ומבחינות מסויימות הוא אף רלוונטי יותר בימינו. 

הקריאה ב'קפיטל' חיונית לא רק למהפכנים ולמתקני עולם, אלא לכל אדם המעורב בשיח הציבורי העכשווי, אדם המבקש להבין את הקפיטליזם ולגלות שאפשר ושצריך לשנותו כדי ליצור שיטה כלכלית-חברתית נכונה וראויה יותר. 

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 763
שנת הוצאה: 2011 
מתרגם: ד"ר צבי וויסלבסקי
עורך: יפתח גולדמן

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 763
שנת הוצאה: 2011 
מתרגם: ד"ר צבי וויסלבסקי
עורך: יפתח גולדמן