דפוסי תכנון

89.00 ₪
הוצאת ספרים: רסלינג
תכנון הוא שדה-פעולה פוליטי-חברתי אשר עוסק באסדרה וחלוקת משאבים, בארגון ויצוב העיר; יש לו השפעה מרחיקת לכת על חייהם של אנשים. תחום התכנון מבוסס על מסגרות חשיבה יצירתיות התורמות להיווצרותן של דפוסי פעולה תכנוניים-חזרתיים. מסגרות החשיבה והפעולה הללו מתגבשות, לעיתים קרובות, על בסיס ידע חלקי, בתנאים של אי ודאות; לכן מדובר בשדה-פעולה שבו השמטות, הערכות שגויות, הן אינהרנטיות. בשל כך הרפלקסיה סביב העשייה, במיוחד סביב דפוסי התכנון, היא הכרחית.
 
מהו דפוס התכנון, כיצד נוצר? מה ניתן ללמוד מדפוסי תכנון על מוסד התכנון ועלינו כחברה? האם יש מקום לשכלל דפוסי תכנון נהוגים, ואם כן – מי יכול להוביל שינוי זה? סוגיות אלה עומדות במרכז הספר הממוקם בצומת שבין תיאוריה ופרקטיקה, בין ידע לפעולה. אסופת המאמרים בספר, שגובשו כמחקרים במעבדה לתכנון ועיצוב עירוני, מציגים את דפוסי התכנון המשפיעים ביותר על הסביבה העירונית בישראל של תחילת המאה ה-21.
 
עורכת הספר טלי חתוקה, היא פרופסור חבר וראש המעבדה לתכנון ועיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב (LCUD), פרסמה ספרים ומאמרים רבים בתחום לימודי עיר ותכנון; עורכת את כתב העת האינטרנטי "אורבנולוגיה". 
 
פרטים נוספים

מספר עמודים: 234
שנת הוצאה: 2020
עריכת הסדרה: ד"ר יצחק בנימיני, עידן צבעוני
ועדה אקדמית: פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין, פרופ' רבקה פלדחי, ד"ר יותם חותם

עריכת לשון: גילי תל-אורן
עיצוב הכריכה: יעל כפיר

פרטים נוספים

מספר עמודים: 234
שנת הוצאה: 2020
עריכת הסדרה: ד"ר יצחק בנימיני, עידן צבעוני
ועדה אקדמית: פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין, פרופ' רבקה פלדחי, ד"ר יותם חותם

עריכת לשון: גילי תל-אורן
עיצוב הכריכה: יעל כפיר