ברנר בלונדון

49.00 ₪
הוצאת ספרים: הספריה החדשה
סיפור הזיכרון של אשר ביילין על ברנר בלונדון ועל תקופת "המעורר" הוא דיוקן נוקב, מבט מקרוב, כמעט מקרוב מדי, על הסופר י. ח. ברנר, מגדולי כותבי הפרוזה העברית של ראשית המאה. ביילין מתאר את ברנר לא רק כדמות גדולה מהחיים, סופר ויוצר עברי שכל מרצו וכישרונו קודש ליצירה עברית וללבטי עמו, אלא גם כדמות מסוכסכת, קדוש מעונה המתענג על הסבל שמסב לו האידאל שבו בחר ושבו הוא כה שקוע עד שהוא עיוור לסביבתו.

זה ספר על אהבה ועל ידידות בין רעים, למשל זו של ביילין וברנר, זו של ביילין וגנסין וזו של ברנר וגנסין שהתחילה בהיותם תלמידי ישיבה (שגם כתבו יחד עיתון סאטירי) נמשכה בקשר מכתבים והתקלקלה בלונדון באופן שאי אפשר היה לתקון. לספר שני נספחים שבהם אפשר לקרוא על ביקורו הדרמטי של גנסין מכמה נקודות מבט: נספח אחד, רשימת זיכרון של ביילין על גנסין, והנספח האחר, זיכרונות של ברנר עצמו על ביקורו של גנסין: "אך ישטמני אורי ניסן, אך ישטמני!" הוא כותב עליו ועל גנסין החולפים זה על פני זה ברחוב בלונדון בלי לעצור.
 
 
ערך: מנחם פרי