ברנר

98.00 ₪
הוצאת ספרים: עם עובד
המסע בעקבות חיי ברנר, כותבת אניטה שפירא במבוא לספרה, הוא מסע אל תהומות נפשו של האדם, הסופר, ואולי גם הדור. לפי שפירא, השפעתו של ברנר, בדורו ובדורות שאחריו, הייתה גדולה ונרחבת מהשפעת הספרים שכתב והמאמרים שפרסם. בביוגרפיה פרי עטה היא מנסה לענות על השאלה מי היה האיש שכבר בחייו, ועשרות מונים לאחר הירצחו, נערמו מיתוסים כה רבים על פרשת חייו, דמותו ולקחי יצירתו.
 
עורך ספרית אפקים: אלי שלתיאל
עורך הספר: אברהם יבין