אני אומר לכם שאני מת!

72.00 ₪
הוצאת ספרים: רסלינג

איך להיכנס ליצירה של פו, איך לבוא אליה מבחוץ מבלי לחתום אותה מבפנים? במסה זו מזומן אדגר אלן פו למה שנראה כסָפק דו-שיח ספק דו-קרב עם הקורא בהא הידיעה שלו, קורא שאינו מסתפק במרחק הבטוח של דיבור על יצירתו אלא פונה אליו בגוף שני ואף מדבר בשמו.

ביחסי האספקלריה הצפופים בין השניים הופך עודד וולקשטיין מפרשנו של פו, גם למשרתו, לאהובו, לקורבנו, לשותפו בגיהינום ולתאוֹם של בדידותו. פו חושף בפניו, בפרוזה ובכתביו האסתטיים, את סודותיה של סדנת העבודה שלו, מנגנוני הייצור והייצוג שבאמצעותם הקים חללים הרמטיים שהוליכו קורא אחר קורא מטה אל מרתפי הקברים.

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 184
שנת הוצאה: 2016
עורכת: מיכל בן נפתלי

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 184
שנת הוצאה: 2016
עורכת: מיכל בן נפתלי