אלתרמן

128.00 ₪
הוצאת ספרים: עם עובד

הביוגרפיה עבת הכרס הזו היא הניסיון של פרופסור דן לאור להקיף את הביוגרפיה המרשימה מאוד של אחד מגדולי המשוררים העבריים, נתן אלתרמן. מטבע הדברים, זהו לא רק סיפורו של המשורר אלא גם סיפורה של התקופה והסצינה הספרותית שלה.