בדממה ובקול - ליבוביץ בהקשר הישראלי

59.00 ₪
במשך שישה עשורים פרסם ישעיהו ליבוביץ מאמרים העוסקים בעניינים רבים: אמונה, הכרת האלוהים, ההלכה, עבודה זרה, הבעיה הפסיכו־פיזית, חילוניות, הומניזם, פשעי מלחמה, סכנת הלאומניות ועוד. בספר זה מוצע פירוש מקיף להגותו, ולפיו עיקרה נעוץ בחתירה לבטא יהדות חיה, שיש לה מה לומר על מציאות ההווה. יהדות זו נשמעת בחרון ובזעם, וגם משמיעה את דממתה של אמונת האמת, את מה שאין לו ביטוי. הזמן שחלף, כך נראה, הפך את ההגות הזאת לנוקבת ולרלוונטית יותר.
 
גדעון כ"ץ הוא חבר סגל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. ספריו הקודמים הם 'הנפש גדולה והחיים קטנים שניות הנפש וסכסוכיה לפי פיידון ומדינה לאפלטון' (מאגנס, 2005); 'לעצם החילוניות ניתוח פילוסופי של החילוניות בהקשר ישראלי' (יד יצחק בן צבי, 2011).
פרטים נוספים

מספר עמודים: 172
שנת הוצאה: 2020
עריכה: מתן חרמוני
עיצוב הכריכה: נאוי קצמן

פרטים נוספים

מספר עמודים: 172
שנת הוצאה: 2020
עריכה: מתן חרמוני
עיצוב הכריכה: נאוי קצמן