PARRICIDE: מופסאן ופרוסט על רצח הורים

62.00 ₪
הוצאת ספרים: נהר ספרים
– מופסאן ופרוסט. בשניהם מתוארים ברגישות שאין דקה ועמוקה ממנה מעשי רצח של הורים בידי בנים. הסיפורים חפים משיפוטיות ומביאים את הדברים לקורא באופן שיהא זה הוא שישפוט. באחרית הדבר מרחיבה ענת רנן את היריעה ומנתחת בכלים פסיכואנליטיים את כל אחד מהמקרים בנפרד ואת המשותף ביניהם – ובעצם לכולנו.
פרטים נוספים

מספר עמודים: 88
שנת הוצאה: 2021
תרגום: ראובן מירן
שפת המקור: צרפתית
אחרית דבר: יעל רנן

פרטים נוספים

מספר עמודים: 88
שנת הוצאה: 2021
תרגום: ראובן מירן
שפת המקור: צרפתית
אחרית דבר: יעל רנן