מסמרים: מסעות | גיליון 16

74.00 ₪
הוצאת ספרים: מסמרים

הגיליון החדש של כתב העת מסמרים עוסק במסעות: פנימה והחוצה, לעומק ועל פני השטח. 

משתתפים בגיליון:  עמיחי שלו / הילה עמית / אליענה אלמוג / אבשלום קווה / אורית רף  / אמנון שמוש /  עלית קרפ / עדי אופיר / עידית חורשי / אלישע הרכבי / רון כחלילי / עמית מן. 

צילומים של עמית מן 

מו"ל: נועה גלר דנצינגר

עורך ראשי: אמיר רותם
עורכת: עלית קרפ
עיצוב: סטודיו זה
עורכת צילום: טלי כהן גרבוז
עריכה לשונית: עטרה אופק
הגהה: יעל גבאי