Light on Pranayama

89.00 ₪
הוצאת ספרים: Unwin Paperbacks

Light on the Pranayama הנו ספר חשוב ושימושי עבור מי שרוצה ללמוד את אמנות הפרנייאמה. הספר עוסק במערכת הנשימה כפי שאנו מכירים אותה מנקודת מבטה של האנטומיה  המודרנית ומנקודת מבטם של טקסטים יוגיים ותיקים.