מוצא המינים

96.00 ₪
הוצאת ספרים: מוסד ביאליק

הספר "מוצא המינים" הוא ספר יסוד ומופת בתולדות המדע החדיש, כלי מחזיק ברכה באוצר ההשכלה והספרות המדעית של כל אומה ולשון. במה מתייחד הספר? קודם כל בכך שדרווין ביסס את תורתו של שפע עובדות הבאות מעולם החי והצומח שבהווה ובעבר הרחוק. עובדה רודפת עובדה, המחשבה מתדפקת על שלל החומר שדרווין מגיש לקורא, ואין מנוס ממסקנותיו. שנית, החומר מגוון מאוד. על רקע עצום של זמן וחלל צייר דרווין את תמונת ההתפתחות של החי והצומח על פני האדמה. הארץ נוצרה, יבשות וימים התהוו. איים צצו בלב ימים, עידנים חלפו, שכבות ותצורות גאולוגיות נשתקעו, ונטמנו בהן עדים נאמנים לכך שהחי והצומח שבאותם הימים הרחוקים היה שונה מן הקיים בימינו. מזמן לזמן שקעו שטחי יבשה ונתכסו מים, ובמרוצת הזמן חזרו והתרוממו ונהיו ארץ נושבת לחי חדש ולצומח חדש. קרחונים סחופי זרם נדדו בלב ימים ופרקו את מטענם על איים שוממים. עובדות של ממש וראיות של ממש בכל דף...

ספר זה, שבלעדיו לא ישוער מדע הביולוגיה של ימינו, דעותיו נעשו מושכלות ראונים בכל מקום שתרבות המערב והשכלתה מגיעות, וכמעט אין תחום של מחשבה ומעשה ביישובו של עולם שלא השפיע עליו הספר הזה השפעה מהפכנית, בין במישרין ובין בעקיפין.

פרטים נוספים

מספר עמודים: 375
שנת הוצאה: 1960
תרגום ומבוא: שאול אדלר
שפת המקור: אנגלית

פרטים נוספים

מספר עמודים: 375
שנת הוצאה: 1960
תרגום ומבוא: שאול אדלר
שפת המקור: אנגלית