בימים אלה רואה אור הגיליון החמישי של גרנטה בנושא "שפות זרות". תודה רבה לכל מי ששלחו יצירות לקריאה, מפאת עומס הפניות אין באפשרותנו לענות לכולם באופן אישי. נשמח להיות בקשר לקראת הקול הקורא הבא, הפרטים יתפרסמו בעמוד הפייסבוק שלנו.  
 

 

collage