The Sabbath

0.00 ₪
הוצאת ספרים: Farrar, Straus and Giroux
The Sabbath הוא אחד הטקסטים החשובים ביותר של הוגה הדעות, הרב והפעיל החברתי אברהם יהושע השל. הספר ראה אור לראשונה ב-1951 ומיד השפיע על קוראים רבים. הכתיבה של השל על משמעותה של השבת עבור האדם המודרני מגלמת בתוכה את השקפת עולמו הכוללת. הטקסט מלווה בחיתוכי העץ של איליה שור. מבוא: סוזנה השל