New American Haggadah

155.00 ₪
הוצאת ספרים: Little, Brown and Company

שני סופרים מהאסכולה הניו-יורקית-יהודית הצעירה חברו לכתיבת הגדה חדשה, כזו שיש בה עברית לצד תרגום מילולי לאנגלית, אבל אפשר למצוא בה גם ציר זמן שמראה את ההיסטוריה היהודית לאורך השנים, הצעות לקריאה נוספת בכל הקשור לספרות יפה, הצעות משחקיות באדיבות הסופר למוני סניקט, הערות שעוסקות ביהודים כעם וחומר נוסף ממקורות שונים שנוגע בנושאים דומים לאלו של ההגדה. את כל החבורה המשכילה עיצב עודד עזר, הטיפוגרף והחוליה הישראלית, באופן מרשים כשאותיות עבריות לוקחות אותנו במסע שלם דרך הדורות.