Light on Life

94.00 ₪
הוצאת ספרים: Rodale Books
 בספר Light on Life מציע ב.ק.ס איינגר, ממורי היוגה החשובים ביותר בעולם, את תובנותיו המורכבות לגבי הפילוסופיה והתרגול של תורת היוגה אותה פיתח והעמיק לאורך שנותיו הרבות כמאסטר יוגי מוערך ואהוב.