Granta 124 | Travel

108.00 ₪
הוצאת ספרים: Granta
גיליון 124 של המגזין הספרותי הנודע Granta עוסק בספרות מסעות ונוגע בנושא מכיוונים שונים ומעניינים. הוא מכיל טקסט של הארי קונזרו על תיירות אסון, זכרון של סידהרתא מוחרג'י על ביקור בבית חולים ממשלתי בניו דלהי, מסה של הרוקי מורקמי על שיבה מהורהרת למחוזות ילדותו, סיפור צועני מערער של מירוסלב פנקוב, רשימות של הסופרים החדשים והמעניינים טיג'ו קול ודיוויד סקרי על נרטיבים אישיים, חוויות מכוננות ועוד.