Granta 121| Best of Young Brazilian Novelists

108.00 ₪
הוצאת ספרים: Grove Press, Granta
גיליון מספר 121 של המגזין הספרותי הבינלאומי גרנטה, Best of Young Brazilian Novelists, מאגד בתוכו מבחר נפלא של קולות ברזילאים צעירים העוסקים בהתבגרות, היסטוריה, הגירה, שיבה, זיכרון ועוד ועוד. הסיפורים המצוינים המופיעים בקובץ, מאפשרים היכרות עם יוצרות ויוצרים צעירים הפועלים בברזיל אך עדיין אינם מוכרים בעולם.