מטפיזיקון באפלה: מבחר שירים

45.00 ₪
הוצאת ספרים: כרמל ועמדה חדשה
מבחר שיריו של אחד מגדולי המשוררים האמריקניים של המאה ה-20, וולאס סטיבנס,  בתרגומו של עמוס אדלהייט.