לשאלת המתודה

89.00 ₪
הוצאת ספרים: כרמל

בחיבור "לשאלת המתודה" דן ז׳אן־פול סארטר בפילוסופיה של ההיסטוריה מנקודת מבט אקזיסטנציאליסטית ובהשלכותיה על מדעי האדם. החירות האינדיבידואלית שהוצגה בעמדתו האקזיסטנציאליסטית המוקדמת כבלתי־תלויה בהיסטוריה מוצגת עתה כאבן הפינה לכל הבנה אפשרית של אירועים ותהליכים היסטוריים – המחשבה האקזיסטנציאליסטית מציבה עצמה כמורת דרך עבור ההכרה ההיסטורית וההכרה הנוצרת במדעי האדם בכלל. 

לתרגום צורף מבוא של עורך הספר ד״ר דרור ינון מהתכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר־אילן, המאיר את האקטואליות של סארטר לשאלת ההכרה ההיסטורית והחברתית לזמננו, ואת יחס מחשבתו אל עמדות אחרות בשדה האינטלקטואלי הצרפתי בתחומי ההיסטוריה, האנתרופולוגיה והפילוסופיה שנוכחותן במדעי האדם מרכזית גם כיום.

 

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 184
שנת הוצאה: 2019 
מתרגמים: דרור ינון ורוני קליין
עורכת: נעמי כרמל

פרטים נוספים:

מספר עמודים: 184
שנת הוצאה: 2019 
מתרגמים: דרור ינון ורוני קליין
עורכת: נעמי כרמל