לדבר ערבית- ערכה למתחילים

185.00 ₪

חלק א' ו-ב' של הקורס ללימוד השפה הערבית המדוברת הפלסטינית. התכנית מתבססת על שיחות, דוגמאות ותרגילים הלקוחים כולם מהשפה המדוברת.

בערכה שתי חוברות ושני דיסקים.