זמן מעבר - שבעה חיבורים בעקבות אמנות

0.00 ₪
הוצאת ספרים: בוקימן
האמנות היא useless, רוצה לומר, האמנות מבקשת שיניחו לה לנפשה. היא מבקשת להיות; שלא ישפטו אותה לטוב או לרע; שלא יעריכו אותה כך או אחרת; שלא ירצו אותה או לא ירצו אותה.   במלאות שנה למותו של בעז נוימן, היסטוריון ואיש רוח פורה ומקורי, והוא בן 43, מאגד ספר שישה חיבורים שכתב נוימן לקטלוגים של תערוכות אמנות במוזיאונים ישראליים ומאמר לעיתון. לצד עיסוק בתקופות ובסוגיות ספציפיות בהיסטוריה הגרמנית והישראלית, החיבורים דנים בכמה מושגים מרכזיים – הגירה, זמן, שוטטות וחיפוש אחר בית ומקום. בספר משולבים דימויים מהתערוכות שבעבורן נכתבו החיבורים וכן תצלומים של האמן גסטון צבי איצקוביץ המתעדים פסאז'ים בערים בישראל.