אנרגיות טובות

20.00 ₪
הוצאת ספרים: מעין וגרילה תרבות

המחזה אנרגיות טובות הוא גרסה מקוצרת של פרוטוקול ועדת הכלכלה בנושא תמלוגי הגז הטבעי. ההצגה הועלתה ביוזמת יונתן לוי, על ידי תיאטרון מעין וגרילה תרבות. אף שיוצרי הטקסט הם חברי כנסת ולוביסטים, המחזה הצליח לרגש, להצחיק ולהמם את הקהל.
זהו טקסט חובה לכל אזרח ישראלי, וכתב תביעה נגד הניסיון לחמוס מאזרחי המדינה את רווחתם ועתידם, תוך שימוש ביצירת חרדה על רקע ביטחוני ובזריעת שנאה.

עריכה: רועי "צ'יקי" ארד

 כמה קטעים מאלפים מהמחזה / פרוטוקול:

דב חנין:
‎20%, אתה יודע כמה מיליארדים זה?
שלי יחימוביץ:
לא צריך הלאמה---
דב חנין:
אתה יודע כמה מיליארדים זה, חבר הכנסת אקוניס?
היו"ר אופיר אקוניס:
אתה לא מתבייש, אתה ממשיך להצדיק את הכלכלה הסובייטית?
דב חנין:
אתה יודע כמה מיליארדים יגיעו לכיסים של מר תשובה?
היו"ר אופיר אקוניס:
שהיתה הכי פחות שוויונית? היא היתה הכי פחות שוויונית בעולם.
דב חנין:
אתה יודע על כמה מיליארדים אנחנו מדברים? אתה יודע על כמה מיליארדים שאנחנו מדברים? אתה יודע על כמה מיליארדים אנחנו מדברים? אז אני אומר לך. אני אומר לך. אנחנו מדברים על עשרות מיליארדים של דולרים---
היו"ר אופיר אקוניס:
אתה מצדיק את הכלכלה הסובייטית, לא יאומן.
דב חנין:
---שיגיעו לזכיינים.
היו"ר אופיר אקוניס:
תתבייש לך.
דב חנין:
אני אתבייש לי? אתה אמור לייצג את המדינה---
היו"ר אופיר אקוניס:
תתבייש מאוד, מכיוון שאנשים רעבו ללחם שם.
דב חנין:
אתה אמור לייצג את האינטרסים של הציבור הישראלי.
היו"ר אופיר אקוניס:
נכון.
דב חנין:
אתה אמור לייצג את האינטרסים שלו.
היו"ר אופיר אקוניס:
אנחנו בעד העלאה של התמלוגים.
דב חנין:
ולא את האינטרסים של בעלי ההון.
יוליה שמאלוב ברקוביץ':
אבל גם צריך לייצג את האינטרס של הממשלה.
***

יצחק תשובה:

למרות שהסיכויים היו נמוכים החלטנו להמשיך להשקיע ולקדוח. תמיד האמנו שניתן יהיה להגיע לעצמאות באנרגיה כחול לבן. פנינו עשרות רבות של פעמים לחברות זרות והצענו להם להשקיע במדינת ישראל. הצלחנו, בסופו של דבר, לשכנע את חברת נובל אנרג'י להגיע ולהשקיע במדינת ישראל. למרות המחיר הכבד שהיא נאלצה לשלם, בגלל החרם הערבי, נובל החליטה להגיע לארץ ולקדוח. את נובל צריך לכבד ולהצדיע בפניהם על ש---

שלי יחימוביץ:

להצדיע גם? אולי גם להשתחוות?

יצחק תשובה:

---שעזרו לנו להגיע לעצמאות באנרגיה כחול לבן.

שלי יחימוביץ:

להצדיע...

***

יוליה שמאלוב ברקוביץ':

אדוני היושב ראש, אתה מוציא אותי מהריכוז.

דב חנין:

על מה אנחנו מדברים, חבר הכנסת אקוניס?

היו"ר אופיר אקוניס:

אתה יודע בדיוק על מה מדובר. את האיוולת הזאת אתה מכיר טוב מאוד. אגב, לא שמעתי גם הערות שלך בעניין הזה. אה, אולי לא היית פה בכנסת. את האיוולת הזאת, לתת לפלשתינים מתנה, משאב טבע ישראלי.

ציון פיניאן:

מדבר על קרן ישראל החדשה.

דב חנין:

שכחת את הטילים האירניים.

היו"ר אופיר אקוניס:

לא שכחתי אותם, תאמין לי.

דב חנין:

אתה עוזב נושא כל כך חשוב, באמת, הטילים האירניים, צפון קוריאה.

היו"ר אופיר אקוניס:

אם אתה עדיין לא הבנת את כל ההקשרים, אז אתה בבעיה קשה.