מפגשי עבר וערב: מצב המחקר של קשרי הערבית וספרותה עם הספרות העברית בימי הביניים

84.00 ₪
הוצאת ספרים: מאגנס
אנשי לשון וספרות עסקו הרבה בשנים האחרונות בלשונות התרבות של החברה הערבית-היהודית בימי הביניים. חיבור זה מבקש להעריך מחדש את חלקן היחסי של הלשונות שפעלו במרחב: הלא הן העברית, הארמית, הערבית והערבית-יהודית. "מפגשי עֵבֶר ועֲרָב" עומד על טיבן של הלשונות הללו ונוגע גם בשאלות הקשורות לשימוש בהן במרכזי הפעילות החשובים בשירת החול ובשירת הקודש, בתרגומים וביצירה המקורית. הספר מביא סיכום עדכני של המחקר בנושא, ובחינה של טקסטים חדשים הקשורים בעניינים הללו: קטעים מתרגומי המקרא לערבית, וכן פיוטים, בקשה וקינה בערבית.
פרטים נוספים

מספר עמודים: 115
שנת הוצאה: 2022

פרטים נוספים

מספר עמודים: 115
שנת הוצאה: 2022