תחנה אחרונה נתניה / איציק חדד - ה ש ק ה

הזמנה55איציק חדד ישיק את ספר ביכוריו 'תחנה אחרונה נתניה' בסיפור פשוט ב 18.10. את הערב ינחה יותם שווימר ויישאו דברים גיא לייבה ומלכי רוטנר.

הכניסה חופשית וכולם מוזמנים בחום 18 באוקטובר 2017, 21:00 - 19:00