Loading Events
  • This event has passed.

(מ)קריאה לפעולה – מפגש עם שוברים שתיקה ובצלם

22 במרץ 2018, 21:00 - 19:00
חדש2במפגש השני של (מ)קריאה לפעולה, סדרת מפגשים המוקדשת לקולות שפועלים ויוצרים בחברה הישראלית ובסביבתה, ניפגש עם חברות וחברי שוברים שתיקה ובצלם, לשיחה על פעילותם, ועל הדו"חות החדשים שמפרסמים שני הארגונים.
 
אל מול הדה-לגיטימציה הגוברת של שיח ציבורי חופשי וביקורתי, סיפור פשוט מארחת חודשית פעילות ופעילים, יוצרות ויוצרים, משדות שונים, לשיח על עשייתם החברתית-פוליטית, על מקורות השראה הגותיים וספרותיים, על טקסטים ודימויים כמקור לביקורת ולהתנגדות ועל הזיקה בין יצירה לפעולה.
 
במפגשים יתארח יריד הספרים סיפור פשוט – מהדורה מוגבלת, חנות מסתובבת לספרות פוליטית-חברתית, ששמה לה למטרה להנגיש לקהל הקוראים המקומי מבחר גדול של כתבים פוליטיים שאינם, על פי רוב, זמינים לעיון ולרכישה, ולחבר בין השדה הספרותי והשיח המתקיים בו, הן בארץ והן בעולם, אל 'השטח' – הזירה הפוליטית בה מתבצעות פעולות משנות-מציאות.