Loading Events
  • This event has passed.

(מ)קריאה לפעולה – מהדורה מוגבלת

8 בפברואר 2018, 22:00 - 19:00

(מ)קריאה לפעולה

במפגש הפותח של '(מ) קריאה לפעולה', שכותרתו "אי-ציות אזרחי", ישוחחו אילנה המרמן ועינת ויצמן על משמעותה של פעילות לא-אלימה בזירה האמנותית-ספרותית ומחוץ לה. לצד שירים בביצוע יונתן שפירא, נשוחח על ספרות ועל יצירה בכלל כצורות של התנגדות ועל מחויבותן – ומחויבות היוצרים והיוצרות עצמם – לשינוי המרקם הסוציו-פוליטי המקומי.

בשבועות הקרובים, ננסה אחת לחודש להקדיש מפגשים לקולות שפועלים ויוצרים בחברה הישראלית ובסביבתה. אל מול הדה-לגיטימציה הגוברת של שיח ציבורי חופשי וביקורתי, יתקיימו סדרת מפגשים עם פעילות ופעילים, יוצרות ויוצרים, משדות שונים, לשיח על עשייתם החברתית-פוליטית, על מקורות השראה הגותיים וספרותיים, על טקסטים ודימויים כמקור לביקורת ולהתנגדות ועל הזיקה בין יצירה לפעולה.

אי-ציות אזרחי | חופש ביטוי ציבורי ואקדמי | תיעוד וייצוגים של הכיבוש I ספרות (לא-)מגויסת